Encephalitozoon cuniculi on taudinaiheuttaja (nykyisin luokitellaan sienisukuiseksi), joka voi kaneilla aiheuttaa mm. keskushermosto-oireita (esim. tasapainohäiriöitä, kehänkiertoa, halvaantumista), munuaisvaurioita, sydänlihastulehdusta sekä kaihia. Se leviää pääasiassa virtsan välityksellä kanista toiseen tai suoraan emokanilta poikasille.

Ulkomaisten tutkimusten mukaan suurella osalla kaneista on E. cuniculi -vasta-aineita, eli ne ovat jossain vaiheessa saaneet tartunnan. Onneksi suurin osa tartunnoista on oireettomia. Tarkkaan ei tiedetä mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että jotkin kanit sairastuva E. cuniculi -infektioon. Infektio voi olla hyvin vakava ja johtaa kanin kuolemaan pääasiallisesti vakavan yleistyneen tulehdusreaktion (granulomatoottinen tulehdusreaktio), munuaisvaurion ja vakavien hermosto-oireiden vuoksi.

Toxoplasma gondii on kissaeläinten loinen, mutta monet muut eläimet kuten kanit ja ihmiset voivat toimia väli-isäntinä. Pääsääntöisesti tartunnat terveillä väli-isännillä ovat oireettomia, mutta on epäilty, että kaneilla toksoplasma voisi aiheuttaa hermostollisia oireita etenkin, jos kanin elimistön puolustuskyky on heikentynyt muusta syystä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää E. cuniculi ja T. gondii vasta-aineiden esiintymistä suomalaisilla kaneilla. ELL Anne Bruce ja ELL Emmi Järvenpää tekivät aiheista lisensiaattitutkielmansa.

Tutkimus tehtiin Eläinlääketieteellisen tiedekunnan biotieteiden osaston kanssa yhteistyössä ja tutkimusryhmässä olivat mukana ELL Johanna Mäkitaipale, Dos. PhD, MSc, ELL Anna-Maija Virtala, ELL Anne Bruce, ELL Emmi Järvenpää ja Dos. ELT Anu Näreaho.

Tulokset löytyvät täältä.