D-vitamiini ja luustoterveys lemmikkikaneilla (Vitamin D and bone health in pet rabbits) oli Johanna Mäkitaipaleen väitöskirjatutkimus, joka valmistui 2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lemmikkikanien D-vitamiinipitoisuuksia, tärkeimpiä D-vitamiininlähteitä sekä D-vitamiinin puutteen raja-arvoa luustoterveyden kannalta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kanien luuarvoja, mm. luuntiheyttä.

Väitöskirjatyön ohjaajina olivat Prof. DECVS Outi Vapaavuori Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitokselta ja Dos. TT Harri Sievänen UKK-Instituutista.

Tuloksia löytyy täältä.