Elinolosuhde-, ruokinta- ja terveys -kyselytutkimus toteutettiin internetlomakkeen kautta. Lomake oli kaninomistajien täytettävänä v. 2012 ja 2016 välisen ajan. Lomakkeelle saatiin yli 1000 kanin tiedot, joiden avulla saamme kerättyä tietoa suomalaisten kanien elinolosuhteista, ruokinnasta ja terveyshistoriasta.

ELL Martta Niittynen (Eesti Maaülikool) ja ELL Pauliina Raikunen (HY eläinlääketieteellinen tiedekunta) tekivät aiheesta lisensiaattitutkielmansa. Mukana projektissa olivat myös Prof. ELT Toomas Orro (Eesti Maaülikool) ja Prof. DECVS Outi Vapaavuori (HY eltdk).

Tutkimustulosten analysointi ja artikkelin kirjoitus ovat vielä kesken. Tulokset julkaistaan myöhemmin täällä.