Kanien rutiinimatohäätöjen tarpeellisuus on yksi hyvin yleinen kysymys.

Suolistoloiskartoituksen tarkoituksena oli selvittää millaisia suolistoloisia kaneilla esiintyy ja kuinka yleisiä suolistoloiset ovat. Tulosten perusteella voidaan paremmin arvioida tarvitseeko lemmikkikaneille antaa rutiinisti matohäätöjä.

Tutkimus tehtiin Eläinlääketieteellisen tiedekunnan biotieteiden osaston kanssa yhteistyössä ja ELL Irina Karvinen teki aiheesta lisensiaattitutkielman.

Suolistoloiskartoituksen tuloksista tehty posteri oli esillä vuonna 2016 EMOP -kongressissa (12th European Multicolloquium of Parasitology) sekä Eläinlääkäripäivillä 2016.

Tutkimusryhmässä olivat mukana ELL Johanna Mäkitaipale, ELL Irina Karvinen, Dos. PhD, MSc, ELL Anna-Maija Virtala ja Dos. ELT Anu Näreaho.


Tulokset löytyvät täältä.