Lemmikkikanien murtumista on saatavilla rajallisesti tietoa. On epäilty, että murtumia olisi eniten nuorilla kaneilla tapaturmien seurauksena ja hyvin iäkkäillä kaneilla taustasairauksien esim. kasvainten vuoksi.

Tutkimuksessa kartoitettiin Yliopistollisessa Eläinsairaalassa v. 2006 ja 2018 välisenä aikana murtumien vuoksi hoidetut kanipotilaat. Aineistosta tutkittiin murtumien syitä, yleisimpiä murtumien sijainteja ja murtumapotilaiden ikää sekä sukupuolta.

Tutkimus toteutettiin ELK Emmi Jokelan lisensiaattityönä, jonka ohjaajina toimivat ELT Johanna Mäkitaipale ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Vilma Reunanen. Työn valvovana professorina oli Prof Mirja Ruohoniemi.

Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan täällä.